KONSTRUKCJE DACHOWE
PROCES PRODUKCJI / NASZE REALIZACJE / FORMULARZ WYCENY

WYKONUJEMY PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJE DACHOWE
PRZEZNACZONE DLA:

 • budownictwa mieszkaniowego
 • na wiaty i magazyny
 • sklepy i supermarkety
 • hale produkcyjne
 • stajnie obory i chlewnie
 • obiekty sportowe

DZIĘKI POŁĄCZENIU PŁYTKĄ KOLCZASTĄ, Z LITEGO DREWNA MOŻNA WYKONYWAĆ WIĄZARY O ROPIĘTOŚCI DO 30M.

Są to tanie konstrukcje dachowe różnego typu; dachy jednospadowe, kopertowe, mansardowe, a także konstrukcje łukowe często wykorzystywane w zadaszaniu ujeżdżalni koni. Znajdują one szerokie zastosowanie na takich obiektach jak:
 • budynki mieszkalne: poddasze użytkowe bądź nie użytkowe
 • nadbudowy na płaski dach
 • sklepy i supermarkety
 • budynki produkcyjne i magazynowe
 • sale gimnastyczne oraz budynki szkolne
 • domy weselne, restauracje, hotele
 • ujeżdżalnie koni, stajnie, chlewnie


DREWNO jest znakomitym materiałem konstrukcyjnym o bardzo korzystnej relacji wagi do wytrzymałości. Tym, co hamowało wykorzystanie w pełni jego możliwości były relatywnie słabe połączenia. Nowy rodzaj łącznika oraz nowoczesne oprogramowanie inżynieryjne stworzyło w ostatnich dziesięcioleciach technologię, przynoszącą nowe możliwości w zakresie konstrukcji z litego drewna. W łatwy sposób uzyskuje się wiązary kratowe niemal dowolnego kształtu. Ze zwykłego drewna można tworzyć wiązary do rozpiętości 30 metrów, zastępując tarcicą konstrukcyjną droższe materiały: drewno klejone, stal, żelazobeton. Prefabrykacja więźby dachowej z zastosowaniem płytek kolczastych w ciągu ostatnich 30-tu lat stała się dominującą metodą jaką wznosi się dachy w USA, Australii, Europie Zach. i Płn.

PŁYTKI KOLCZASTE są to blachy o grubości 1-2 mm, z wytłoczonymi w niej kolcami w wysokości 8-20 mm. Po wprasowaniu pod naciskiem pras (o sile nacisku min. 18 ton) w stykające się elementy tarcicy, tworzą mocne i trwałe połączenie. Nie potrzeba dodatkowego mocowania klejem, gwoździami, śrubami itp.


STOSOWANIE PREFABRYKACJI DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHOWEJ OBNIŻA KOSZTY BUDOWY

ZALETY SYSTEMU
 • Prosty system eliminuje konieczność pod zlecania wykonywania dachów specjalistycznym firmom (można nabyć wiązary do samodzielnego montażu lub zrobi to ich producent).
 • Duże oszczędności przynosi stosowanie dolnego pasa jako konstrukcji stropu (zarówno w konstrukcjach poddaszy użytkowych jak i nieużytkowych) przez co można wyeliminować kosztowny strop betonowy.
 • Ta eliminacja stropu (typu Filigran czy Teriva) na etapie projektu "odciąża" konstrukcję i pozwala zaoszczędzić dodatkowo poprzez zastosowanie lżejszych ścian i fundamentów.
 • Zmniejsza się zakres robót montażowych na obiekcie, co znacznie przyspiesza czas budowy.
 • Istnieje możliwość budowy dachu w zimie a poprzez to wydłużenia sezonu budowlanego.
 • Współpraca zakładu z projektantem na etapie projektowania może obniżyć koszty projektu gdyż konstruktor określa na rysunkach tylko geometrię obrysu wiązara i warunki obciążeniowe. Obliczenia statyczne, dokumentację techniczną i produkcyjną wykonuje już zakład wiązarów.
 • Inwestor zna ostateczny koszt więźby już w fazie projektowania (przy wykonaniu tradycyjnym przez cieśli, mamy wówczas lepszy lub gorszy szacunek i w końcowym rozrachunku koszt staje się wypadkową wielu składników takich jak: koszt tarcicy, jej transport, odpady, robocizna cieśli, okucia ciesielskie, materiały impregnujące itp.).
 • Ponieważ program komputerowy optymalizuje zużycie tarcicy, występują znaczne jej oszczędności w stosunku do klasycznych konstrukcji (20-40% mniej), co pozwala zakładowi prefabrykacji zaoferować niższą cenę.
 • Możliwość dostarczenia konstrukcji dokładnie przed montażem, przy mniejszym ryzyku jej rozkradzenia niż w przypadku tarcicy luzem.
 • Możliwość tworzenia znacznych rozpiętości dźwigarów (do 30m przy elementach prostych i do 40m w elementach łukowych), przez co lite drewno zastępuje znacznie droższe materiały jak stal, żelazobeton czy drewno klejone.


PROCES PRODUKCJI
 • Wiązary prefabrykowane wykonujemy z suszonej do 18%, czterostronnie struganej tarcicy, łączonej na płytki kolczaste w technologii MITek. W przeciwieństwie do stosowania mokrego drewna nie powoduje ona zawilgocenia wełny mineralnej. Płyty kartonowo-gipsowe zamocowane do takiej konstrukcji nie pękają i nie tworzą się szczeliny. Suszenie tarcicy daje odporność na grzyby, pleśnie i insekty, które w drewnie mokrym znajdują dobre warunki rozwojowe.

 • Do produkcji wiązarów wykorzystujemy dedykowany park maszynowo dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić doskonałą jakość wszystkich elementów konstrukcji.

 • Produkcja więźby w zakładzie prefabrykacji gwarantuje powtarzalność wymiarów.
 • ETAP 1
  Stworzenie projektu i dokumentacji produkcyjnej z użyciem specjalistycznego oprogramowania.

 • ETAP 2
  Wycięcie elementów konstrukcji przy użyciu pił poprzecznych sterowanych numerycznie. • Piły obrotowe wycinają elementy zgodnie z dokumentacją produkcyjną (tzw. "listą cięć" generowaną przez program TrussCon).


 • ETAP 3
  Impregnowanie wyciętych elementów metodą zanurzeniową w środku zapobiegającym działaniu ognia, grzybów, pleśni i owadów.
 • ETAP 4
  Połączenie płytkami kolczastymi elementów ułożonych na szablonie za pomocą prasy. • Łączenie elementów wiązarów w całość poprzez wprasowanie w węzłach płytek kolczastych dokonuje się w oparciu o dokumentację, którą tworzy program RoofCon/TrussCon. Szablony dociskowe na stolikach zapewniają dokładność i powtarzalność wymiarów wytwarzanych wiązarów.


 • ETAP 5
  Transport wiązarów na plac budowy. • Po wykonaniu komplet wiązarów jest dostarczany w uzgodnionym terminie na budowę.


 • ETAP 6
  Montaż wszystkich elementów konstrukcji w całość - na obiekcie, dokonuje się w o parciu o plan, wykonywany przez program. W zależności od ciężaru wiązarów, wysokości budynku, możliwości dojazdu itp. montuje się konstrukcję ręcznie lub z użyciem dźwigu. Typową więźbę na domu jednorodzinnym montuje się z reguły w ciągu 1 dnia.


NASZE REALIZACJE

HHATEK Sp. z o.o.
06-100 Pułtusk tel. +48 23 692 77 31
ul. Tartaczna 71 e-mail: hatek@hatek.com.pl
Prawa autorskie © 2019 HATEK Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt strony: Dizain - Studio Reklamy